Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce

Kniha vás provede současnou BOZP, seznámí vás s principy jejího pojetí a i se základními požadavky prevence rizik, tedy se zajištěním BOZP. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velice široký mezivědní obor...

€ 19.00

Podobné produkty